برداشتن زگیل و خال با دستگاه کرایو

برداشتن زگیل و خال با دستگاه کرایو
کرایو

۱- تغییر رنگ پوست (پیگمانتاسیون ها): مانند لک‌های ناشی از آفتاب و لنتیگو
۲- سالک
۳- برخی ضایعات پیش بدخیمی: مانند کراتوز آکتینیک
تذکر: استفاده از کرایو در درمان خال‌های ملانوسیتیک که ضایعات پیش سرطانی محسوب می شوند، ممنوع است زیرا تغییرات داخل سلولی حاصله، تمایل به بدخیمی این ضایعات را تسریع و تسهیل می نماید.

۴- ضایعات عروقی مانند: انواع همانژیوم‌ها از جمله سارکوم کاپوزی
۵- برخی ضایعات ویروسی مثل زگیل و مولوسکوم کنتاژیوزوم
۶- کیست‌ها و ضایعات توموری خوش خیم مانند: میلیا، زائده‌های گوشتی (skin tag) و کراتوز سباسه
۷- اسکارهای هیپرتروفیک و کلوئیدها


مشاوره رایگان و تست قبل از استفاده از دستگاه لیزر

شماره ثبت مشاوره و یا دریافت نوبت
شماره تماس کلینیک : 01333340698

شماره تماس کلینیک : 09114635400

شماره تماس کلینیک : 09903980669


کسانی که عضو نیستند، نمی توانند اینجا را مشاهده کنند.

شماره تماس های کلینیک زیبایی بلزا