برقراری ارتباط با کلینیک بلزا

تماس با ما

گیلان، رشت ، صابرین به سمت گلباغ نماز روبروی ساختمان اتیه کوچه میخک نبش اولین کوچه سمت چپ (کوچه دوم )

شماره تماس کلینیک : 09114635400

شماره تماس کلینیک : 09903980669

پزشک : دکتر محمد حق شناس